Adatkezelési tájékoztató

  • Adatkezelő: Mezőhegyi-Kart Racing Tehetségkutató és Gondozó Alapítvány, 2750. Nagykőrös, Derkovits u. 1.
  • Az adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
  • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei: A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói. A személyes adatok tárolásának időtartama: Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás, szállítás céljából a Magyar Postának, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának, adatfeldolgozás céljából az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozónak.

Tájékoztatás az érintett jogairól

Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást. További információk a Társaság Adatkezelési Szabályzatában olvashatók.

2020.03.26.

M-Kart Racing Alapítvány
2750 Nagykőrös, Derkovits u. 1.

Partnereink