Rólunk

Bemutatkozik a Mezőhegyi Kart Racing Tehetségkutató Alapítvány gokart sorozata a Gokart Talent Cup Hungary

A Gokart Talent Cup Hungary az amatőr gokart-versenyzők számára szervezett sorozat. A rendezvényeink fő célja kiemelten a biztonságos és kulturált versenyzési lehetőség biztosítása, másodsorban a tehetségkutatás, tehetséggondozás! Alapítványunk célja az is, hogy az amatőr gokart versenyzőket felkészítse a magasabb szintű megmérettetésre. A kiemelkedően szereplő versenyzők folytathatják karrierjüket a

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség

MAGYAR GOKART SZÖVETSÉG

Országos Gokart Bajnokságban

amely előtt ez a sorozat kitűnő felkészülési lehetőséget biztosít.

A tehetségkutató programunk keretében téli kupát is szervezünk, amelyen a legjobbak ingyenes kecskeméti nagy pályás tesztelési lehetőséghez jutnak az alapítványunk jóvoltából, ezzel támogatva a fiatal, még tapasztalatlan versenyzőket, illetve hogy egyre többen ismerjék meg a magyar verseny gokart sportot.

A 10 géposztályban minden korosztály megtalálható. Sok tehetséges fiatal kezdi nálunk a pályafutását, valamint itt versenyeznek azok is, akik már befejezték az aktív szereplésüket, viszont nem szeretnének elszakadni ettől a sportágtól. Sokan pedig hobbi szinten, de nagyon ügyesen és lelkesen űzik ezt a sportot.

A résztvevők tudása, a versenyek színvonala azt mutatja, hogy ez egy erős sorozat, amely méltán lett népszerű a határainkon túl is! Köszönhetően annak is, hogy a versenyek biztonságos, jól szervezett körülmények között vannak megrendezve!

Rendezvényeinknek – fő bázisként – Európa egyik legszínvonalasabb gokart pályája ad otthont. A Kecskeméti Gokart Stadion kitűnő lehetőséget nyújt az idelátogatóknak. A pálya minősége és vonalvezetése, nagyon modern kiszolgáló komplexuma, minden igényt kielégít. A Gokart Hotel és az étterem jóvoltából versenyzőink kedvezményeket kapnak a szállás és étkezés áraiból, elősegítve ezzel a minél kedvezőbb versenyzési feltételeket és a nyugodt felkészülést a rendezvény napjára. Másik helyszínünk Visonta, amely Gyöngyös mellett található gyönyörű környezetben. A versenypálya rendkívül technikás, ezért nagyon komoly megmérettetés elé állítja az itt rajthoz állókat. Az ide érkező vendégek kiszolgálásáról a Black Star Speedway Kft. gondoskodik családias hangulatban. A versenyek lebonyolítása a legmagasabb színvonalon történik.
A biztonságos és szabályos versenyek érdekében a szezon előtt a nevező versenyzők írásos szabályismereti vizsgát kötelesek tenni, mielőtt versenykörülmények közé kerülnek. Aki szeret gokartozni és érez magában tehetséget és szorgalmat és kellően fegyelmezett, annak egyszer ezt ki kell próbálni! Személyesen kell meggyőződni arról a légkörről, amely minden alkalomra jellemző: jó hangulatú baráti találkozó, nem csak egy gokart verseny!

Versenyeinken alapvető feltétel a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség és a Magyar Gokart Szövetség által meghatározott géposztályok előírásainak, a szabályoknak az elfogadása, a súlymérés, az időmérő rendszer használata, valamint a műszaki ellenőrzés, stb.!

A versenyek márciustól – novemberig, általában havonta egy hétvégén kerülnek megrendezésre. A sorozat meghívásos rendszeren alapuló, zártkörű rendezvények formájában kerülnek lebonyolításra!

A szabadtéri versenyek után GTC Téli Kupa sorozatot is indítunk, amely a következő idényre történő felkészülés miatt tölt be fontos szerepet. Ennek a helyszíne a G1 Asia Gokart Center, amely Budapest leghosszabb, legmodernebb fedett létesítménye. Ezzel párhuzamosan a GTC Esport Bajnoksággal is kiszolgáljuk a szimulátoros versenyek kedvelőit. Így elmondhatjuk, hogy versenyzőink az év minden hónapjában a gokart sportnak szentelhetik szabadidejüket.

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A Mezőhegyi Kart Racing Alapítvány törekszik arra, hogy minél szélesebb körben tegyék elérhetővé a versenyen való részvételt olyan tehetséges fiatalok számára, akik elsősorban anyagi lehetőségeik, másodsorban ismereteik, tapasztalataik, egyéb elfoglaltságuk miatt nem vállalják a hasonló, de több napos versenyeken való részvételt. A gokart-sport nem csak azt jelenti: gokart és verseny. A gokart-sport – mint a SPORT általában – fontos szerepet játszik a társadalomban, nem kizárólag, mint gazdasági és nagy teljesítményű műszaki eszközök együttese, hanem mint felelős eleme a társadalmi közösségnek, szerte az országban és az országhatárokon túl. Ezen összetartó közösségi élménynek bárki részese lehet, aki azonosul a céljainkkal. A gokart-sport fegyelemre nevel, példát mutat, kitartásra buzdít, korrekt, sportszerű magatartásra ösztönöz és ezt azzal éri el, hogy soha nem kényszerít.

Az Mezőhegyi Kart Racing Alapítvány versenysorozata, a Gokart Talent Cup Hungary a társadalmi szempontból felelősségteljes eseménynek tekinti magát. Magától értetődő számunkra, hogy részt veszünk a közösségi életben, hogy pozitív hatással legyünk a társadalmi környezetre és erőnkhöz és súlyunkhoz mérten közösen alakítsuk azt. Erre a felfogásra támaszkodva elkötelezettek vagyunk a szociális kultúra, a sportkultúra és a technikai sport területén.

A szociális elkötelezettségünk megnyilvánulásai sokszínűek:

 • igyekszünk ismerkedési lehetőség biztosításával és élménynap szervezésével segíteni a rászoruló fiatalokat, akik nem kerülhettek olyan helyzetbe, hogy aktív részesei lehetnének rendezvényeinknek. Példa erre az együttműködésünk a kecskeméti SOS Gyermekfaluval. Eseményeinkre rendszeresen meghívjuk, nevelői felügyelet mellett, a Gyermekfalu kiemelkedően teljesítő diákjait, akiket vendégül látunk az egész napos programok során.
 • koordináljuk szimpatizánsaink önkéntes vállalásait.
 • élményprojekteket valósítunk meg, melyekben munkatársaink és versenyzőink önkéntes munkát végeznek.
 • vállaljuk a tárgyi adományok partnerhez való eljuttatását egyszeri akcióként, de akár folyamatos tevékenységként is, hosszú távú együttműködés keretében.
 • beszámolókat szervezünk olyan sikeres magyar gokart versenyzőkkel, akik példaképként szolgálhatnak versenyzőink számára.
 • a további években is szervezéssel és lebonyolítással életben tartjuk azt a 16 éves kitűnő hagyományt, amelyet a Gulyás Kupa és Baráti Találkozó teremtett idős és fiatal gokart barát összetartozásában. Színvonalasan megrendezzük évente ezt a találkozót.

Mindezekkel szeretnénk a versenyzőink, a csapatok tagjai (vezetők, szerelők, szülők, barátok, támogatók) és munkatársaink érzékenységét az önkéntes elkötelezettség tekintetében növelni és lelkesíteni. A támogatásunk súlypontja a közlekedés-kultúra oktatása, a közlekedés-biztonság fontosságának hangsúlyozása, a szociális infrastruktúra színvonalának emelése, a környezettel, a kultúrával és a sporttal kapcsolatban.

The go-kart series of Mezőhegyi Kart Racing Talentprogram Foundation, the Gokart Talent Cup Hungary introduces

The go-kart series of Mezőhegyi Kart Racing Talentprogram Foundation, the Gokart Talent Cup Hungary introduces
The Go-kart Talent Cup Hungary – as its name contains – is a series organised for amateur go-kart competitors. The principal aim of our programs is to provide possibity for safe and civilized competition, secondly we would like to find the talented youngs and develope them. The aim of our foundation is also to prepare the amateur go-kart competitors for advanced challenges.

In the scope of our talent program, we also organise winter cup in which the bests get possibility to test the track of Kecskemét for no charge thanks to our foundation. Due to this possibility, we support the young, inexperienced competitors and more and more people get know the Hungarian competitive go-kart sport. The best competitor of summer series also gets the same sponsorship. Besides, we help the competitors with professional advice to prepare for the competitions.

Every age group is found in the ten group of kart. Many talanted young amateur start their careers in our program and people who finished their active racing also participate in our competitions. Besides, other people do this sport as a hobby, but they do it zealously and capably. The knowledge of the participants and the quality of the competitons show that this is a strong series, which is deservedly became popular across our borders too.

One of the best quality track in Europe is our principal basis. The Kecskeméti Kart Stadion gives excellent possibilities for the visitors. The quality and the lineation of the track and its very modern complex satisfy every demands. The Gokart Hotel & Restaurant gives our competitors discount from the price of accomodation and consumption to facilitate more favorable condition for competition and calm preparation for the day of our program. One of our other locations is Visonta, which is situated next to Gyöngyös in an amazing ambient. The race-course is extremely technical, so it offers a great challenge to the racers who start from here. The Black Star Speedway Ltd. takes care of the catering of the guests arriving here, in a familiar atmosphere. We organise our competitions very precisly.

Before the season, before starting the competition, the competitors have to pass a written exam about the regulation of competition for safe and fair competitions. Who likes karting and has talent and who is hard-working and disciplined sufficiently must try it once! You must experience personally the atmosphere which always caracterizes the competitions: good-humored friendly meeting and not just a go-kart competition!

In our competitions, the weighing, the usage of the system of timing, the technical control, the acception of the prescription and regulation of the groups of karts determinated by the Hungarian National Motoring League and the Hungarian Go-kart League are basic conditions!

The competitions are organised from March to November, usually in one weekend/month in a closed system where the participants will be invited!

After the outdoor competitions we launch also the GTC Winter Cup Series, which has a crucial importance for the preparation of the next season. The location is the G1 Asia Gokart Center, which is the longest and the modernest roofed establishment of Budapest. Side by side with this, we provide also a GTC Esport Championship for the lovers of the simulator races. So it can be said that our racers can devote their free time to the racing in every season of the year.

TAKING SOCIAL RESPONSIBILITY

The Mezőhegyi Kart Racing Foundation strives to make the participation in competitions more widely aviable for talented youngs who can not participate in similar competitions lasting more days because of financial circumstances and their knowledge, experiences. The go-kart sport does not mean just go-kart and competition. The go-kart sport – like SPORT generally – has an important role in social life. It is responsible part of socail community all over the country and across the borders. Everybody can be part of this experince, who identify with our aims. Go-kart sport trains for attention, sets an example, encourages persistence and fair behavior in that way it never forces.

The series of Mezőhegyi Kart Racing Foundation, the Go-Kart Talent Cup Hungary feels itself as a socially responsible event. It comes quite naturally to us to participate in life of community, to make an positive effect for social circumstance. We are commited in part of social culture, sport culture and technical sport.

The manifestations of our social commitment are colourful:

 • we make an effort to provide possibility to get know people and organise day of adventure to poor youngs who can not participate activly in our programs. For example we cooperate with SOS Children’s Village. We invite that children who learn well.
 • we organise day of adventure where our collegues and our competitors work as volunteers
 • we take donnations to poor people
 • we organise reports with Hungarian successful go-kart racers who can set an example for our competitors
 • maintaining a 16 year old tradition we organise the Gulyás Cup and Friendly Meeting to force the relationship between young and old friend of go-kart.

Due to these, we would like to facilitate the sensibility of our competitors, the members of teams (leaders, mechanists, parents, friends, supports) and our colleagues for commitment of volunteering.

Partnereink